Vermaert Konstschilderesse

Een predikantenfamilie rond het begin van de 17e eeuw

Het is donderdag 27 augustus 1630: in het kleine dorpje Nootdorp, niet ver van Delft en Voorburg, wordt een meisje geboren. Haar geboortehuis is de pas-torie op de hoek van de Molenwech en de Kerck-wech. Het dorpje heeft een oppervlakte van ongeveer 197 roeden1 en bestaat uit ongeveer 30 officieel geregistreerde huizen.2 In het dorp en de omringende gehuch-ten, zoals Nieuwe Veen, Nieuwkoop en Hooge-veen, wonen tezamen ongeveer 500 inwoners. Het bestaat voornamelijk uit veenlanden. Het eigenlijke dorp is een straat, die aan de ene zijde meer bebouwd is dan de andere (de huidige Dorpsstraat).
Het meisje krijgt van haar ouders de naam Maria. Zij zou tijdens de Gouden Eeuw uitgroeien tot een internationaal „vermaert konstschilderesse‟. Haar levensverhaal eindigt ongeveer gelijktijdig met het einde van die Gouden Eeuw. De navolgende studie biedt een blik op haar leven en haar tijdgenoten in die boeiende periode van onze geschiedenis.

1 Een vierkante roede was ongeveer 14 m2.
2 Een verpondingslijst uit 1632 (een landsbelasting op huizen en grond) vermeldt 28 huizen. Er waren ook andere onderkomens, veelal houten of lemen optrekjes, die evenwel niet als belastingobject waren geregistreerd. (Bron: Postma, pag. 489)