Vermaert Konstschilderesse

Gebruikte literatuur en geraadpleegde bronnen

Literatuur:

Abma, Dr. G. -, e.a., 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden, Leeuwarden
Allgemeins Lexikon der bildenden Künstler, Seemann Verlag Leipzig, 1932
Alpers, Svetlana -, De kunst van het kijken; Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam, 1989
Berg, Lili-Ann -, Allegory of a painter,www.newcastle.edu.au
Bergstrom, Ingvar -, Dutch still-live paintings in the seventeenth century, Hacker Art Books, New York, 1983
Bergvelt, Ellinoor -, Michiel Jonker, Agnes Wiechmann, Schatten in Delft, Burgers verzamelen 1600-1750, Zwolle, 2002
Bernsmeier, Uta -, Christian Klemm e.a., Stilleben in Europa, Gerhard Langemeyer und Hans-Albert Peters, Münster, 1979
Blankert, Albert -, John Michael Montias, Gilles Aillaud, Vermeer, Meulenhof Amsterdam, 1992
Blom, Ad van der -, Ernest Kurpershoek, Claudia Thunnissen, Nederlandse schilderkunst tussen detail en grandeur, Alphen a/d Rijn, 1997
Bol, Laurens J. -, Hollandische Maler des 17. Jahrhunderts nahe den grossen Meistern; Landschaften und Stilleben, Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, 1969
Bonebakker - Westermann, H.M. - e.a., Delftse vrouwen van vroeger / door Delftse vrouwen van nu, Delft, 1975
Borzello, Frances -, Kijken naar onszelf; zelfportretten van vrouwen, Atrium i.o.v. Icob bv Alphen a/d Rijn, 1998
Bredius, Dr. A.-, Archiefsprokkelingen; Een en ander over Maria van Oosterwijck, “vermaert Konstschilderesse”, in Oud Holland 52 (1935), pag. 180-182
Bredius, Dr. A.-, Künstler-inventare; Urkunden zur Geschichte der Holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIten Jahrhunderts; Martinus Nijhof, 1921
Brenninkmeyer - De Rooy, Beatrijs -, e.a., Boeketten uit de Gouden Eeuw; Mauritshuis in bloei, Waanders Zwolle, 1992
Broos, Ben -, in: Diversity and Specialisation, Seventeenth-century Dutch Masters from the Mauritshuis, Catalogus van tentoonstelling in Japan, 1997
Brouwer, T. -, De Oude Kerk van Voortburg en haar orgels, De Walburg Pers Zutphen, 1979
Buijsen, Edwin -, e.a., Haagse schilders in de Gouden Eeuw: het Hoogsteder lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Waanders Zwolle, 1998
Bulting, Marca – (eindredactie), Blauwe ader van de Bollenstreek; 350 jaar Haarlemmertrekvaart –Leidsevaart 1657-2007, PrimaVera Pers, Leiden, 2007
Campo Weyerman, Jacob -, De Levens-beschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen, met een uytbreyding over de schilderkonst der ouden, ‘s-Gravenhage, 1739
Chong, Alan - & Wouter Kloek, Het Nederlandse stilleven 1550-1720, Waanders Zwolle, 1999
Dijk-Koekoek, H.G. , in: The dictionary of art, vol. 23, Edited by Jane Turner, Grove / Macmillan Publishers Limited, 1996
Drossaers, S.W.A. -, en Th. H. Lunsingh Scheurleer (bewerkt door), Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmee gelijk te stellen stukken 1567-1795, 2 dln, Martinus Nijhof Den Haag, 1974
Frederiks, J.G. -, Nederlanders, Studenten te Herborn, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886
Gelder, dr. H.E. van -, e.a., Gids voor de Nederlandse schilderkunst, Prisma Utrecht, 1960
Gelder, dr. H.E. van -, W.C. Heda, A. Van Beijeren, W. Kalf, monografie uit de palet serie, Becht Amsterdam (uitgavejaar 1941)
Gemar-Koeltzsch, Erika -, Hollandische Stillebenmaler im 17. Jahrhundert, Band 3, Luca Verlag Lingen, 1995
Gorris, Gabriel -, H. Hardenberg, D. van der Meide, N.J. Pabon, Dorp aan de Vliet, geschiedenis van Voorburg, 2e herziene druk, Drukkerij Wattez Scheveningen, 1960
Grimm, Claus -, Stilleben, Die niederlandischen und deutschen Meister, Belser Verlag Stuttgart / Zurich, 1997
Gutowska-Dudek, Krystyna -, The Dutch and Flemish paintings from the collection of Jan III Sobieski housed in Wilanów Palace Museum, Codart, Courant 8 / Juni 2004
Haks, Donald - en Marie Christine van der Sman, De Hollandse samenleving in de tijd van Vermeer, Zwolle, 1996
Harms, M.J. -, “Ik ben niet iemand die wijkt voor ouderdom”, Verleden en Heden van de Voorburgse St. Martinusparochie, Voorburg, 1993
Helmus, Liesbeth M. - (samenstelling en redactie); Vis; stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550 - 1700, Centraal Museum Utrecht, 2004
Historische Vereniging Voorburg, Historisch Voorburg, jaargang 2, nr.2
Hoogewerf, G.J. -, De twee reizen van Cosimo de’Medici, prins van Toscane, door de Nederlanden (1667-1669), journalen en documenten, Mueller Amsterdam, 1919
Hoogheemraadschap van Delfland, Kaarten van Delfland 1611, herdruk van de kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland, door Floris Balthasars, Canaletto Alphen a/d Rijn, 1972
Hoogsteder, Hoogsteder Journaal, diverse nrs.
Houbraken, Arnold -, De groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen, Amsterdam, 1712
Jacobs, P.M.J.E. -, Beeldend Benelux; biografisch handboek, Stichting Studiecentrum voor Beeldende Kunst Tilburg, 2000
Jorink, Eric -, Het Boeck der Natuere; Nederlandse geleerde en de wonderen van Gods Schepping 1575-1715, Primavera Pers, Leiden 2006
Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832, nr 11, Voorburg
Kersten, Michiel C.C. - en Daniëlle H.A.C. Lokin, Delftse Meesters, tijdgenoten van Vermeer,Waanders Zwolle, 1996
Kessler, Horst -, Karl Haberstock, Umstrittener Kunsthändler und Mäzen, Deutscher Kunstverlag, München Berlin, 2008
Kloek, Els - en Catharine Peters Sengers, Vrouwen en kunst in de Republiek: een overzicht, Verloren, Hilversum, 1998
Kramm, Christiaan -, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd, 4e deel, Gebr. Diederichs Amsterdam, 1860
Lammertse,  Friso – en Jaap van der Veen, Uylenburgh & zoon; kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse, 1625-1675, Waanders Zwolle, 2006
Lairesse, Gerard de -, Groot Schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en printverbeeldingen verklaard: met voorbeelden uyt de beste konst-stukken der oude en nieuwe puyk-schilderen, bevestigd: en derzelver wel- en misstand aangeweezen, Amsterdam 1714. Herdruk van de 2e editie (1740), Doornspijk 1969.
Leurdijk, G.H. -, De Nadere Reformatie in Delft in: Heidenen, papen, libertijnen en fijnen; artikelen over de kerkgeschiedenis in het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot op heden / red.: J.C. Okkema e.a., Eburon, Claves pietatis, 2006
Lindenburg, Rosa -, Maria van Oosterwijck, 17th Century Dutch Painter, in Womanart, Womenart Magazine New York, Vol. 2, nr. 1, jaargang 1977, pag. 16 - 20
Mander, Karel van -, Het Schilder-Boeck, Haarlem 1604
Martin, W. -, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd. Onze 17e eeuwsche schilderkunst in haren bloeitijd en nabloei, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1936
Mayer, Le dictionnaire des enchères, diverse jaargangen
Meijer, Fred G. -, Stillevens uit de Gouden Eeuw, Museum Boymans-Van Beuningen, 1989
Meijer, Fred G. -, The collection of Dutch and Flemish still-life paintings bequeathed by Daisy Linda Ward, catalogue of the collection of paintings The Ashmolean Museum Oxford, Waanders Zwolle, 2003
Mireur, Dr. H. -, Dictionnaire des ventes d’art faites en France et à l’Etranger pendant les XVIII & XIXe siècles, Paris, Maison d’editions d’oeuvres artistiques, 1911
Mitchell, Peter -, European flower painters, A. en C. Black, Londen, 1973
Montias, John Michael -, Vermeer en zijn milieu, Uitgeverij de Prom, Baarn, 1993
Montijn, Ileen -, in Schilderkunst en de samenleving in de 17e eeuw, in Spiegel Historiael, jrg. 10/4 /1975
Morien, H.M.-, Van Oosterwijck in: Kronieken, tijdschrift van de genealogische vereniging Prometeus Delft, 3e jaargang 1994, nr. 2, pag 90 e.v.
Nijs, Thimo de - en Eelco Beukers (redactie), Geschiedenis van Holland, Deel II, 1572 tot 1795, Hilversum Verloren, 2002
Oudaan, Joachim -, Joachim Oudaans Poezy, 1e en 2e deel, Wed. P. Parentz en K. vander Sys, Amsteldam, 1712
Postma, C. -, Holland in vroeger tijd, 18e eeuwse beschrijvingen van steden en dorpen in Noord- en Zuid-Holland, Deel III, ‘s-Gravenzande, oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam in 1746
Prater, Andreas - en Hermann Bauer, Schilderkunst van de Barok, Taschen Librero, Hedel, 1997
Raay, Stefan van – en Paul Spies, In het gevolg van Willem III en Mary; huizen en tuinen uit hun tijd, De Bataafsche Leeuw/D’Arts, Amsterdam, 1988
Renckens, B.J.A. -, Een portret van de schilderes Maria van Oosterwijck en de dichter Dirk Schelte, in: Oud Holland, 1959, pag. 236 – 239
Runia, Epco -, Bloemen in het Mauritshuis, Waanders Zwolle, 2007
Saur, K.G. -, Algemeines Künstler Lexicon, München-Leipzig, 2002
Segal, Sam -, Een bloemrijk verleden, Amsterdam, 1982
Segal, Sam -, Flowers and Nature, Netherlandish flower painting of four centuries, SDU Uitgeverij Den Haag, 1990
Segal, Sam -, Jan Davidsz de Heem en zijn kring, SDU Uitgeverij Den Haag, 1991
Segal, Sam -, De tulp en de kunst; het verhaal van een symbool, Waanders Zwolle, 1994
Segal, Sam -, Mariël Ellens, Joris Dik, De verleiding van Flora, Jan van Huysum 1682 – 1749, Waanders Zwolle, 2006
Sluijter, Eric Jan -, Verwondering over de schilderijenproductie in de Gouden Eeuw, Inaugurele rede 25 oktober 2002, Vossiuspers UvA, Amsterdam 2003
Spoor, Caspar - / Job Vink, Kroniek van Nootdorp, Nootdorp, 1990
Steenbakkers, Piet -, Benedictus de Spinoza (1632-1677); een overzicht, in: Filosofie: tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie, jg 9 nr 6, december 1999/ januari 2000, pp. 4–14
Stighelen, Katlijne van der - en Mirjam Westen, Elck zijn waerom: vrouwelijke kunstenaars in Belgie en Nederland 1500 - 1950, Ludion, Gent, 1999
Stipriaan, René van -, Het volle leven, Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek, Prometeus Amsterdam, 2002
Strien, Ton van – en Kees van der Lee, Hofwijck; het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens, Walburg Pers Zutphen, 2002
Taylor, Paul-, Bloemstillevens in de gouden Eeuw, Waanders Zwolle, 1995
Timmers, prof. Dr. J.J.M. -, De Glorie van Nederland, Elsevier Amsterdam, 1972
Tiggelen, Jan van -, Boekdrukkers 1572-1667 in: De stad Delft; cultuur en maatschappij van 1572-1667, Stedelijk museum Het Prinsenhof, Delft, 1981
Vos, Dick de -, Symbolen uit de natuur in: Natuurbehoud, magazine van Vereniging Natuurmonumenten, 33ste jaargang, aug. 2002
Wallert, Arie -, (red.) Still lives: Techniques and Style; An Examination of Paintings from the Rijksmuseum, Uitgeverij Waanders, Zwolle, 1999
Weelock, Arthur K. – jr., Ronni Baer en Annetje Boersma, Gerrit Dou 1613 –1675, Waanders Zwolle, 2000
Willigen, Adriaan van der – en Fred G. Meijer, A Dictionary of Dutch and Flemish Still-life Painters Working in oils, 1525-1725, Primavera Press, Leiden, 2003
Winkel, J. te - , De ontwikkeling der Nederlandse letterkunde, Deel 4 Geschiedenis der Nederlandse letterkunde van de Republiek der Verenigde Nederlanden (2), XLVI, 1929
World Collectors Annuary, diverse jaargangen
Wright, Christopher -, Nederlandse schilders van de 17e eeuw, Cantecleer bv, De Bilt, 1980
Zandvliet, Kees -, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, Rijksmuseum Amsterdam / Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2006
 
Archieven:
 
Nationaal Archief Den Haag
Gemeentearchief Delft
Digitale Stamboom, gemeentearchief Delft
Gemeentearchief Den Haag
Gemeentearchief Leiden
Digitale Stamboom, gemeentearchief Leiden
Stadsarchief Amsterdam
Digitale stamboom, gemeentearchief Rotterdam

Internet:
www2.lokv.nl/bronnebundels/2001/h2001_20 De vorming van kunstenaars in Nederland in de 16e en 17e eeuw
www.dbnl.org/tekst Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren: diverse teksten
www.mbam.qc.ca/provenance/oeuvres
www.ubu.ruu.nl/digiboeken: diverse boeken
www.xs4all.nl/~kalden/ Kaldenbach