Vermaert Konstschilderesse

Een pentekening van Maria in 1672?

Het Fitzwilliam Museum heeft een tekening in het bezit die nadere aandacht verdient. Het betreft een schetsje waarop Voorburg is te zien en een man op de voorgrond[42]. De tekening is uitgevoerd op papier met bruine inkt en met 10 bij 12 cm. De tekening is op de voorkant aan de onderzijde in het midden gesigneerd met de naam Oosterwijck gevolgd door de datum 24 augustus 1672. Op de achterkant staat ook een naam: --- Huygens.
Tot op heden is de tekening toegeschreven aan Constantijn Huygens jr.
De tekening roept enkele vragen op: is het een tekening van Huygens, mogelijk een geschenk aan Maria van Oosterwijck, wellicht ter gelegenheid van haar verjaardag? Zo ja, waarom signeerde hij dan op zo’n ongebruikelijke wijze aan de achterkant? Zou het niet eerder voor de hand liggen dat de schets is gemaakt door Maria en dat Constantijn Huygens deze als cadeautje heeft gekregen? Een nader onderzoek kan deze vragen mogelijk beantwoorden.

 


[42] Geregistreerd onder de titel: “A view of a Dutch village, with a man in a foreground; Oosterwyck”