Vermaert Konstschilderesse

Op bezoek in Voorburg in 1676

Reizen per trekschuit

Vanuit Delft vertrok rond 1650 negen keer per dag een trekschuit naar Leiden. De afstand van 21 kilometer werd in ongeveer drie uur afgelegd. Ook in Voorburg en bij de Leidschen Dam kon men opstappen, met een reistijd van twee uur naar Leiden. Vanuit Leiden kon men vervolgens overstappen op de schuit naar Haarlem, die ook 9x per dag vertrok. Voor de 29 kilometers moest men bijna vier uur uittrekken. Vanaf de Amsterdamse Poort in Haarlem rekende men op een reistijd van vijf kwartier naar Amsterdam. Een reisje Voorburg – Amsterdam duurde dus ongeveer 8 uur en kostte ongeveer één gulden.

De afstand Amsterdam - Voorburg leek Maria niet te weer­houden met een zekere regelmaat naar Voorburg te reizen. Naast een bezoek aan vrienden en bekenden, kunnen de reizen ook dienstig zijn geweest om het contact met de Haagse kringen en met daar wonende potentiële afnemers van haar werk in stand te houden. Geertje Pieters vergezelde haar bij haar reizen naar Voorburg. Op die reizen namen zij nieuwe schilderijen mee. Er waren goede en regelmatige veerdiensten en koets­verbindingen. De meest comfortabele manier van reizen was de trekschuit. Dit vervoermiddel dat vanaf 1630 steeds populairder werd, had veel voordelen boven het gehotstebots van de koetsen op de vrijwel onverharde wegen. De trekschuit via Leiden kon de afstand Amsterdam - Voorburg in een dag overbruggen.

In het voorjaar van 1676 bezochten zij hun oude bekende Huygens en zij lieten hem blijkbaar ook een schilderstuk van Geertje zien. Op 31 maart 1676 schreef Huygens een gedicht, rechtstreeks aan Geertje Pieters gericht:

Met een silver palet geschoncken aen Geertje Pieters dienstmaeght, schildersche.
‘t En moght niet minder zijn voor Geertje Pieters hand, Nieuw’eere van ons land:
En gaet sy rysende soo ‘sonlangs is geresen, Sal ‘t haest Goud moeten wesen[80]
[80] Mogelijk zinspeelt Huygens met de woorden ‘een silver palet’ in dit gedichtje op een geschenk dat Amalia van Solms vele jaren eerder schonk aan de schilder Daniel Seghers. Seghers had een grisaille-cartouche gemaakt van een Pieta, omringd door bloemen. Hij kreeg hiervoor als dank o.a. een gouden palet. Huygens was ten tijde van dat geschenk secretaris van Frederik Hendrik en Amalia van Solms.