Vermaert Konstschilderesse

Verworpen Oeuvre

Het is buitengewoon moeilijk om niet gesigneerde schilderijen toe te schrijven aan een bepaalde schilder. Zelfs bij een gesigneerd schilderstuk moet voorzichtigheid worden betracht omdat de signatuur later door een ander kan zijn opgebracht met het oogmerk om de verkoopmogelijkheden en -waarde te doen stijgen.

De ontwikkelingen in het oeuvre van Rembrandt illustreren dit. Gedurende de 20-ste eeuw is het aantal schilderijen dat aan Rembrandt werd toegeschreven, gehalveerd tot ongeveer driehonderd. Volgens een ruwe schatting bestaat over 10 procent daarvan nog steeds onzekerheid.

Als u hier onder op de link klikt, opent zich een pdf-bestand, waarin schilderijen beschreven, waarvan eerder werd aangenomen dat deze door Maria van Oosterwijck waren geschilderd, doch waarvan op dit moment die toeschrijving ernstig wordt betwijfeld of wordt verworpen.

Ook hier is de oppervlakte van het schilderij maatgevend geweest voor de volgorde van vermelding.

pdf-bestand over het betwiste of verworpen oeuvre