Vermaert Konstschilderesse

Geertruyt Wyntges

Reeds vanaf de verhuizing naar Amsterdam werd Maria vergezeld door Geertruyt Wyntges. Dit kan worden geconcludeerd uit een brief van Lambertus van Oosterwijck van 3 december 1684 aan de Weeskamer van Leiden. De brief betrof een komend onderhoud van hem in Leiden waarbij over de afwikkeling van administratieve zaken ter zake van de twee weeskinderen van Geertruyd van Oosterwijck zouden worden gesproken. Daarin schreef hij over Geertruyd Wyntges in 1684 dat zij als dienstmaeght een status had van twintigh jarigen dienst aen mijn suster. Van dat jaartal uitgaande was Geertruyd reeds vanaf 1664 huishoudelijke hulp van Maria. Nemen we het jaartal niet zo precies, dan is goed denkbaar dat het dienstverband als huishoudelijke hulp van Jacobus van Oosterwijck eindigde op het moment van zijn pensionering in 1666 en dat zij toen in dienst trad van Maria.